• RADA RODZICÓW

    ROZLICZENIE ŚRODKÓW ZA I PÓŁROCZE

    ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

     

     

    RR_ROZLICZENIE_ZA_I_POLROCZE.odt

    • RADA RODZICÓW

      

     rok szkolny 2022/2023

      

      

     Gr. I

     1. Spendel Aneta - SKARBNIK

      

     2. Lekston Agnieszka
      

     3. Roskoszek Katarzyna

      

     Gr. II

     1. Arendarczyk Anna
      - KOMISJA REWIZYJNA
      

     2. Jankowiak Katarzyna
      

     3. Sornek Justyna
      

     Gr. III

     1. Sobczyk Michalina - SEKRETARZ

      

     2. Bogusz Edyta
      

     3. Mońka Edyta
      

     Gr. IV

     1. Cieplińska Katarzyna - KOMISJA REWIZYJNA

      

     2. Dziekan Elżbieta
      

     3. Adamczyk Sylwia
      

     Gr. V

     1. Kwiecień Marcelina - PRZEWODNICZĄCA
      

     2. Szaforz Teresa
      

     3. Tlołka Beata
      

    • Nr konta rachunku RADY RODZICÓW

      

     naszego przedszkola, na które można wpłacać składki

      

     pieniężne zadeklarowane na początku roku szkolnego.

      

      

     Nazwa rachunku: Rada Rodziców przy P6
      

     43-180 Orzesze
      

     ul. Mikołowska 128

      

     nr rachunku: 94 8454 1040 3002 0027 8496 0001

      

     Na to konto prosimy nie wpłacać odpłatności za żywienie

     i świadczenia.